Учня 11-А класу Безпечного Петра Лабораторний практикум №1

Одержання зображень за допомогою лінзи. Визначення її фокусної відстані і оптичної сили.

Мета: навчитися отримувати зображення за допомогою збиральної лінзи. Визначити оптичну силу і фокусну відстань.

Обладнання: збиральна лінза на підставці, свічка, екран, лінійка, джерело струму, ключ.

Хід роботи:
f- відстань від лінзи до зображення;

d- відстань від предмета до лінзи;

d = 24 см

f = 6 см

Таблиця


d
м

f
м

F
м

D
дптр

Вид

зображення
1
0,24
0,06
0,048
20,83
Зменшене
Зробіть схематичне зображення досліду в масштабі який ви обрали.
Контрольні запитання:

Чи можна за допомогою куска льоду запалити сірник?

Коли опукла лінза дає збільшене зображення?

За допомогою лінзи дістати чітке збільшене зображення. Як воно зміниться якщо поміняти місцями екран та свічку?

Де необхідно розмістити свічку, щоб на екрані зображення було такого самого розміру як свічка?

Відповіді:

Так, за допомогою куска льоду можна запалити сірник, якщо використовувати його як лінзу.

Опукла (збиральна) лінза дає збільшене якщо предмет розмістити між фокусом та подвійним фокусом.
Якщо поміняти місцями свічку і екран зображення зменшиться.

Щоб отримати зображення такого самого розміру як предмет потрібно розмістити предмет на відстані від лінзи рівній подвійному фокусі.
Висновок: протягом цього практикуму ми обчислили оптичну силу та фокусну відстань даної лінзи, схематично зобразили проведений дослід.
Лабораторний практикум №2

Визначення принципу дії телефонного зв'язку

Мета: ознайомитися з принципом роботи і будовою телефонів.
Обладнання: Демонстраційний пристрій для демонстрування азбуки Морзе, телефон.

Хід роботи:

1. Історія виникнення телефонного зв'язку.

2. Ознайомимося з будовою пристрою для передавання повідомлень за допомогою азбуки Морзе
Будова пристрою для прийому повідомлень азбуки Морзе: реле, пишучий пристрій, контакти, паперова стрічка.

Схема:
Ознайомимося з будовою телефонного апарату. Телефонний апарат складається з двох елементів: слухавки та корпусу. В слухавці містяться мікрофон та динамік, а в корпусі пристрій для набору інформації.
Висновок: ми ознайомилися з будовою телефону. Вивчили будову схеми пристрою для передавання азбуки Морзе. Розглянули історію створення телефонного зв'язку.
Лабораторний практикум №3

Вимірювання електроємності конденсатора

Мета: вивчити будову та принцип роботи конденсатора.

Обладнання: набір конденсаторів, джерело електроживлення, перемикач, провідники.

Теоретичні відомості:

Конденсатор це прилад який дозволяє у малій ділянці простору накопичити великий заряді складається з двох близько розташованих провідників відокремлених шаром діелектрика.
Схематичне зображення конденсатора:
Схема:
Таблиця

С
мФ
n
число поділок
k
k
1
0,5
5
0,1
0,11
2
1
9
0,11
0,11
3
1,2
10
0,12
0,11
Контрольні запитання:

Фізичний зміст коефіцієнта k

Приведіть приклади практичного застосування конденсаторів.

Відповіді:

k - коефіцієнт пропорційності, який являє собою електроємність що відповідає одній поділці гальванометра.

Конденсатори широко застосовуються в електро- і радіотехніці.
Висновок: на цій лабораторній роботі ми розглянули різні види конденсаторів, їхню будову та властивості.
Лабораторний практикум №4

Вивчення роботи і будови трансформаторів. Вимірювання коефіцієнта трансформації.

Мета: ознайомитися з будовою і роботою трансформатора і визначення коефіцієнта трансформації.

Обладнання: ампервольтметр, реостат, вимикач, трансформатор лабораторний, провідники.

Теоретичні відомості:
Трансформатор - пристрій, який перетворює змінний струм однієї напруги у змінний струм іншої напруги при незмінній частоті.

Будова трансформатора: замкнене осердя, яке виготовляється з листової трансформаторної сталі, на якому розташовані дві котушки (обмотки).

Схема:
Обмотка, яка підключається до джерела називається первинною, а до споживача вторинною.
k>1 - знижувальний

k